بازاریابی و فروش

شما اینجا هستید

دوره‌های آموزشی مرتبط با حوزه بازاریابی و توسعه مشتری در مراحل راه اندازی و توسعه کسب و کار در بازخورد

چگونه به تناسب محصول با بازار برای استارتاپ خودم برسم

چگونه به تناسب محصول با بازار برای استارتاپ خودم برسم - چهارچوب تمرکز

/ 0دیدگاه

دوره آموزش آنلاین چگونه به تناسب محصول با بازار برای استارتاپ خودم برسم، دوره‌ای کاربردی و پروژه محور است که مبتنی بر ابزارهای استاندارد راه اندازی و توسعه کسب و کار، توسط جاستین ویلکاکس نویسنده، مشاور و کارآفرین طراحی شده است. برداشت خلاصه‌ آن به صورت ویژه برای آموزش آنلاین بازطراحی و جهت بهره‌مندی استارتاپ‌های ایرانی به فارسی برگردان و در بازخورد منتشر گردیده است.

مراحل راه اندازی کسب و کار – چگونه یک استارتاپ بسازیم

مراحل راه اندازی کسب و کار اینترنتی یا فیزیکی – چگونه یک استارتاپ بسازیم

/ 0دیدگاه

دوره آموزش مراحل راه اندازی کسب و کار یا «چگونه یک استارتاپ بسازیم»، دوره‌ایست پروژه محور که مبتنی بر ابزارهای راه اندازی و توسعه کسب و کار، توسط پروفسور استیو بلنک طراحی شده. نسخه‌ خلاصه‌ای برای آموزش آنلاین بازطراحی و با مجوز ایشان جهت استارتاپ‌های ایرانی به فارسی برگردان و در بازخورد منتشر شده.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟