بازار

شما اینجا هستید

بازار و محصول به کجا می‌روند-پاسخ

بازار و محصول به کجا می‌روند-پاسخ

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

جاییکه که محصول در اون قرار می‌گیره، رو ببینید که ارزش پیشنهادی برچسب خورده. آنگونه که (در بوم) شبیه‌سازی شده، ارزش پیشنهادی دربرگیرنده تمام ویژگی‌های محصول‌تون ... و البته همچنین رفع دردها و دستاوردهایی برای اون بخش مشتریان یعنی جاییه که بازارتون در اون قرار می‌گیره

بازار و محصول به کجا می‌روند

بازار و محصول به کجا می‌روند

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

ادراک ارزش پیشنهادی و بخش‌بندی مشتری با نگاه به «بوم مدل کسب و کار» در کادر خالی بنویسید که محصول‌تون ممکنه در کدام قسمت قرار بگیره، و سپس در کادر (بعدی) بنویسید که بازارتون ممکنه در کدام قسمت قرار بگیره.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟