راه اندازی و توسعه کسب و کار نوپا با حلقه بازخورد

شما اینجا هستید

راه‌اندازی، استقرار، مدیریت و راهبری کسب و کارهای نوپا، الزامات و شرایطی را در فضای کسب و کار ایران می‌طلبد که کمتر مورد توجه کارشناسان قرار می‌گیرد. به همین دلیل تصمیم داریم در این دوره نسبت به مفهوم‌پردازی و توسعه مبانی نظری و کاربردی برای مدیران این کسب و کارها تلاش کنیم.