مالکیت فکری

شما اینجا هستید

مالکیت فکری در استارتاپ-پاسخ

مالکیت فکری در استارتاپ-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

بیایید نگاهی بندازیم به پاسخ‌ها درباره اینکه کدام مالکیت فکری

مطابقت داره با آنچه که در مثال‌ها قابل محافظته.

برای علامت تجاری، آنچه که قابل محافظته برندسازیه.

مثال‌هاش هم شامل نشان‌ها، لوگوها و شعارها می‌شن.

مالکیت فکری در استارتاپ

مالکیت فکری در استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

خب، بیایید نگاهی بندازیم

به انواع مالکیت فکری

و آنچه که من می‌خوام شما انجام بدید، اینه که به من کمک کنید درک کنم

چنانچه ما به ستون سمت چپ نگاه کنیم،

بررسی تفصیلی مالکیت فکری استارتاپ

بررسی تفصیلی مالکیت فکری استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

صرفا برای جمع‌بندی مطالب، می‌گم که علائم تجاری از برندسازی و نشان‌ها

محافظت می‌کنند؛

که به شما این حق رو می‌ده تا ممانعت کنید

از استفاده دیگران نسبت به نشان‌ها و علائمی که به شکل گیج کننده‌ای شبیه علائم شما باشه.

بررسی اجمالی مالکیت فکری استارتاپ

بررسی اجمالی مالکیت فکری استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

با توجه به درس‌های قبل، آخرین قسمتی که می‌خوام در مورد منابع کلیدی صحبت کنم،

مربوط به مالکیت فکریه.

و شرکت‌های حقوقی خیلی خوبی وجود دارند که

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟