کمینه محصول پذیرفتنی

شما اینجا هستید

هنر کمینه محصول پذیرفتنی

هنر کمینه محصول پذیرفتنی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

امروز برای هر دو کانال فیزیکی و موبایل، هنری به منظور ساختن یک کمینه محصول پذیرفتنی وجود داره.

صرفا در این‌باره فکر کنید، یک کمینه محصول پذیرفتنی یک محصول حداقلی نیست.

کمینه محصول پذیرفتنی MVP

کمینه محصول پذیرفتنی MVP

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

دلیل انجام تمام این کارها تعریف کمینه محصول پذیرفتنیه،

که بعضا به اختصار تحت عنوان MVP ذکر می‌شه.

کمینه محصول پذیرفتنی اساسا عبارت از اینه که چه محصول یا خدمتی رو در وهله اول می‌سازید ...

که قابل تحویل به مشتریان باشه.

کمینه محصول پذیرفتنی وب و موبایل

کمینه محصول پذیرفتنی وب و موبایل

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

در یک محصول وب یا موبایلی، به جای ساخت یک نمونه اولیه فیزیکی،

نیاز به یک وبسایت یا نرم‌افزار با جزئیات محدود دارید که برای دریافت بازخورد مشتری در دسترس باشه.

منظور از سطح پایین جزئیات چیه؟

ارزش پیشنهادی و کمینه محصول پذیرفتنی

ارزش پیشنهادی و کمینه محصول پذیرفتنی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

بیایید نگاهی بندازیم به ارزش پیشنهادی.

ارزش پیشنهادی چیزی نیست که در خلاء و جداگانه بخواهید اون رو ایجاد کنید.

با اینکه ارزش پیشنهادی به حل یک مشکل یا نیاز مشتریان می‌پردازه،

ولی در واقع از 3 جزء تشکیل شده.

کمینه محصول پذیرفتنی

کمینه محصول پذیرفتنی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

نکته جالب در مورد فرآیند توسعه مشتری ...

به صورت خیلی نزدیک به مهندسی چابک و توسعه چابک بر می‌گرده.

اساساً این نظریه مربوط به مفهوم کمیه محصول قابل ارائه (MVP) است.

مربیگری و مشاوره راه اندازی کسب و کار~مربیگری در بازخورد مبتنی بر روش توسعه مشتری در راه اندازی استارتاپ ناب و با به کارگیری حلقه یادگیری بازخورد می‌باشد.

مربیگری و مشاوره راه اندازی کسب و کار در بازخورد، مبتنی بر روش‌ استارتاپ ناب به بنیانگذارها کمک می‌کنه تا به صورت گام به گام، در مسیر راه اندازی و توسعه کسب و کار، تناسب محصول با بازار رو در 3 بخش‌ طراحی مدل کسب و کار، توسعه مشتری و توسعه محصول با مهندسی چابک، برای کمینه محصول پذیرفتنی اعتبارسنجی کنند.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟