عضویت در بازخورد

عضویت در بازخورد با هدف بهره‌مندی و استفاده از محتوای ويژه آموزشی، مربیگری و مشاوره کسب و کار پیشنهاد می‌گردد.

شما اینجا هستید

عضویت ویژه در خانواده بازخوردی‌ها

به منظور عضویت و استفاده از تمامی محتوای آموزشی، کافیست ضمن انتخاب برنامه مربیگری متناسب، نسبت به پرداخت حق عضویت دوره‌ای اقدام کنید.

39,900

تومان29,950/ ماه

برنامه آزمایشی

 • دسترسی آزمایشی به دوره‌های آموزشی
 • آموزش‌های ویدئویی
 • فرم‌ها و ابزارهای ارزیابی پایه
 • نقشه راه و استراتژی قدم-به-قدم
 • دسترسی به مربیان از طریق پرسش و پاسخ
 • تخفیف ۵ درصدی رویدادهای حضوری
 • غیرقابل تمدید

215,500

تومان107,750/ شش ماه

برنامه مربیگری

 • دسترسی به تمامی دوره‌های آموزشی
 • معرفی منابع و ابزارها
 • فرم‌ها و ابزارهای کاربردی
 • نقشه راه و استراتژی قدم-به-قدم
 • دسترسی به مربیان از طریق پرسش و پاسخ
 • تخفیف ۱۰ درصدی رویدادهای حضوری
 • حل مسأله و مشاوره با اسکایپ