استارتاپ

شما اینجا هستید

شرکا، منابع کلیدی، فعالیت‌ها و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

شرکا، منابع کلیدی، فعالیت‌ها و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

از اینرو، اگر نگاهی بندازیم به اینکه تیم
جرسی اسکوئر نگران چه چیزی بود،

اون چیزیه که بیشتر استارتاپ‌ها از روز اول نگرانش هستند، یعنی

اینکه خب، آیا این ارزش پیشنهادی من با

درآمد و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

درآمد و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

خب، یک دیگه از موارد جالب اینه

که ما تیم‌هایی رو داریم که این فعالیت‌ها رو انجام می‌دهند ...

و تیم جرسی اسکوئر یکی از بهترین نمونه‌های اون‌هاست که

شروع کردن به جمع‌آوری پارامترهای اقتصاد‌ی واحد کاری‌شون،

شاخص‌هایی که در استارتاپ‌ها اهمیت دارند

شاخص‌هایی که در استارتاپ‌ها اهمیت دارند

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

یکی از جذاب‌ترین موارد درباره هزینه‌ها

اینه که در روزگاران گذشته، در خصوص هزینه‌ها و درآمد،

از لحظه‌ای که شما شرکت‌تون رو راه‌اندازی می‌کردید،

هزینه‌ها و ساختار هزینه در استارتاپ

هزینه‌ها و ساختار هزینه در استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

ساختار هزینه در استارتاپ

مالکیت فکری در استارتاپ-پاسخ

مالکیت فکری در استارتاپ-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

پاسخ چالش مالکیت فکری در استارتاپ

مالکیت فکری در استارتاپ

مالکیت فکری در استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

چالش مالکیت فکری در استارتاپ

بررسی تفصیلی مالکیت فکری استارتاپ

بررسی تفصیلی مالکیت فکری استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

بررسی تفصیلی مالکیت فکری استارتاپ‌ها

بررسی اجمالی مالکیت فکری استارتاپ

بررسی اجمالی مالکیت فکری استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

بررسی اجمالی مالکیت فکری استارتاپ‌ها

کارکنان شایسته و فرهنگ در استارتاپ‌ها

کارکنان شایسته و فرهنگ در استارتاپ‌ها

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

منابع انسانی و فرهنگ سازمانی استارتاپ

منابع انسانی در استارتاپ

منابع انسانی در استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

منابع (نیروی) انسانی در استارتاپ

صفحه‌ها

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟