استارتاپ‌ها

شما اینجا هستید

شاخص‌هایی که در استارتاپ‌ها اهمیت دارند

شاخص‌هایی که در استارتاپ‌ها اهمیت دارند

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

یکی از جذاب‌ترین موارد درباره هزینه‌ها

اینه که در روزگاران گذشته، در خصوص هزینه‌ها و درآمد،

از لحظه‌ای که شما شرکت‌تون رو راه‌اندازی می‌کردید،

کارکنان شایسته و فرهنگ در استارتاپ‌ها

کارکنان شایسته و فرهنگ در استارتاپ‌ها

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

منابع انسانی و فرهنگ سازمانی استارتاپ

خلاصه استراتژی شرکای کلیدی استارتاپ‌ها

خلاصه استراتژی شرکای کلیدی استارتاپ‌ها

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

خلاصه استراتژی استارتاپ‌ها برای شرکای کلیدی

مشارکت غیرانتفاعی و استارتاپ‌ها

مشارکت غیرانتفاعی و استارتاپ‌ها

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

مشارکت غیرانتفاعی استارتاپ‌ها

گزینه‌های جایگزین جلب مشتری استارتاپ‌ها

گزینه‌های جایگزین جلب مشتری استارتاپ‌ها

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

سایر گزینه‌های جایگزین جلب مشتریا در استارتاپ

سه عنصر ارتباطات با مشتریان در استارتاپ‌ها-پاسخ

سه عنصر ارتباطات با مشتریان در استارتاپ‌ها-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

سه عنصر ارتباطات با مشتریان در استارتاپ

سه عنصر ارتباطات با مشتریان در استارتاپ‌ها

سه عنصر ارتباطات با مشتریان در استارتاپ‌ها

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

عناصر ارتباطات با مشتریان در فاز راه اندازی کسب و کار

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟