ابزارهای راه اندازی توسعه و پایش عملکرد کسب و کار نوپا

شما اینجا هستید

 

ارزیابی ایده و تجزیه و تحلیل فرصت

تدوین و اصلاح استراتژی کسب و کار

  • تحلیل SWOT به همراه ۵ نیروی پورتر
  • تحلیل محیطی - استراتژی اقیانوس آبی
  • تحلیل محیطی - PESTLE
  • تحلیل محیطی - سناریوپردازی
  • تحلیل داخلی- تحلیل زنجیره‌ی ارزش
  • تحلیل داخلی - کارت امتیازی متوازن
  • تحلیل داخلی - VMOST
  • تحلیل داخلی - تحلیل دیدگاه مبتنی بر منابع

زنجیره تأمین و عملیات

نیروی انسانی، تیم‌سازی و رهبری

  • بوم فرهنگ کسب و کار

بازاریابی، فروش و روابط مشتریان