شرکای کلیدی

شما اینجا هستید

خلاصه استراتژی شرکای کلیدی استارتاپ‌ها

خلاصه استراتژی شرکای کلیدی استارتاپ‌ها

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

خلاصه استراتژی استارتاپ‌ها برای شرکای کلیدی

مدیریت مخاطرات شرکای کلیدی

مدیریت مخاطرات شرکای کلیدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

مدیریت مخاطرات شرکای کلیدی

خطرات شرکای کلیدی

خطرات شرکای کلیدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

خطرات شرکای کلیدی

انواع شرکای کلیدی

انواع شرکای کلیدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

انواع شرکای کلیدی

منابع شرکای کلیدی

منابع شرکای کلیدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

منابع شرکای کلیدی

تعریف مشارکت با شرکای کلیدی

تعریف مشارکت با شرکای کلیدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

مشارکت با شرکای کلیدی

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء شرکای کلیدی

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء شرکای کلیدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

قسمت بعدی در این خصوصه که شریک‌های اصلی و تامین‌کننده‌ها کلیدی، چه سازمان‌هایی هستند؟

این شراکت‌ها از این نظر جالبند که باید قبل از بررسی موضوع شراکت، از خودمون بپرسیم که ...

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟