بوم مدل کسب و کار

شما اینجا هستید

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء ساختار هزینه

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء ساختار هزینه

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

یکی از اجزای اصلی مدل کسب و کار و یکی از مهمترین مواردی که هر استارتاپ در مرحله راه اندازی کسب و کار باید مورد توجه قرار بده ساختار هزینه و مخارج استارتاپ هست.

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء فعالیت‌های کلیدی

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء فعالیت‌های کلیدی

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

پروفسور بلنک در این درس ضمن معرفی مفهوم به اهمیت و کاربرد فعالیت‌های کلیدی استارتاپ می‌پردازه و در درک بهتر این مفهوم به ما کمک می‌کنه

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء شرکای کلیدی

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء شرکای کلیدی

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

اهمیت شرکای کلیدی و تأمین کنندگان کلیدی در مرحله راه اندازی کسب و کار بر کسی پوشیده نیست. در این درس پروفسور بلنک کمک می‌کنه این مفهوم و اهمیتش برای کسب و کارهای نوپا رو بهتر درک کنیم.

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء منابع کلیدی

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء منابع کلیدی

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

منابع کلیدی یکی از اجزای مهم برای هر کسب و کاره و در این درس با کمک پروفسور بلنک با این مفهوم بیشتر آشنا می‌شیم و به اهمیت و کاربردش در مرحله راه اندازی کسب و کار برای استارتاپ پی می‌بریم.

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء جریان‌های درآمدی

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء جریان‌های درآمدی

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

جریان‌های درآمدی یکی از اجزای مهم مدل کسب و کاره که توجه به اون در مرحله راه اندازی کسب و کار برای استارتاپ اهمیت بسزایی داره. در این درس با این مفهوم توسط پروفسور بلنک بیشتر آشنا می‌شیم

بوم مدل کسب و کار- معرفی جزء روابط با مشتریان

بوم مدل کسب و کار- معرفی جزء روابط با مشتریان

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

در این درس به معرفی مفهوم ارتباط با مشتری می‌پردازیم و اینکه ارتباط با مشتریان چه کاربرد و اهمیتی در مرحله راه اندازی کسب و کار برای استارتاپ داره رو با پرفسور بلنک بهتر درک می‌کنیم

بوم مدل کسب و کار  معرفی جزء کانال‌های توزیع

بوم مدل کسب و کار معرفی جزء کانال‌های توزیع

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

در این درس به معرفی مفهوم کانال توزیع می‌پردازیم و اینکه کانال‌های توزیع در مرحله راه اندازی کسب و کار چه کاربرد و اهمیتی برای استارتاپ می‌تونه داشته باشه رو با پرفسور بلنک بهتر درک می‌کنیم

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء بخش بندی مشتریان

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء بخش بندی مشتریان

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

در این درس، به معرفی مفهوم بخش بندی مشتریان می‌پردازیم و اینکه بخش بندی مشتریان چه کاربرد و اهمیتی در مرحله راه اندازی کسب و کار برای هر استارتاپ داره رو با پروفسور بلنک بیشتر درک می‌کنیم

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء ارزش پیشنهادی

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء ارزش پیشنهادی

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

اینکه ارزش پیشنهادی در یک کسب و کار خصوصا کسب و کار نوپا و استارتاپ چیست و از چه اجزایی تشکیل شده، جزو مواردی است که باید از ابتدای راه اندازی کسب و کار باید مورد توجه قرار بگیره.

فرضیه یا حدس و گمان

فرضیه یا حدس و گمان

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

کلمه «فرضیه» در واقع یک کلمه فانتزی برای «حدس» است، و اگر واقعا حین پر کردن قسمت‌های بوم مدل کسب و کار در موردش فکر کنید، همه آنچه در این مرحله دارید، مجموعه‌ای از حدس و گمان است. همین و بس.

صفحه‌ها

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟