ماتریس اولیه استراتژی آنسوف به عنوان ابزار توسعه بازار

چهار انتخاب ماتریس اولیه آنسوف که ابزاری کلیدی برای توسعه بازار محسوب می‌شه، شامل چهار استراتژی به ترتیب زیره
  • استراتژی نفوذ در بازار، با فروش محصولات موجود در بازار موجود
  • استراتژی توسعه محصول، با فروش محصول جدید در بازار موجود
  • استراتژی توسعه بازار، با فروش محصولات موجود در بازار جدید
  • استراتژی متنوع‌سازی، با فروش محصول جدید در بازار جدید
 

توزیع ریسک و بازدهی در استراتژی‌های توسعه کسب و کار

توزیع ریسک و بازدهی در استراتژی های توسعه کسب و کار آنسوف
توزیع ریسک برای هر یک از استراتژی‌ها مطابق تصویر فوق، به شکلیه که نفوذ در بازار کمترین ریسک و بازده و متنوع‌سازی بیشترین ریسک و بالطبع بازده مورد انتظار رو داره. پس با توجه به سایر ریسک‌های راه اندازی کسب و کار، می‌شه چنین تحلیل کرد که برای کارآفرینی مبتنی بر صادرات، استراتژی سوم از میان سایر انتخاب‌ها توجیه و بازدهی بالاتری خواهد داشت.
 
استراتژی انتخابی ماتریس آنسوف - کارآفرینی به روش صادرات
بدین تزتیب ۲ پرسش کلیدی کارآفرین در این مرحله این است:
اول اینکه، کدام بازارها محصولات موجود در ایران رو مصرف می‌کنند؟ که با تکنیکهای روش تحقیق و تجزیه و تحلیل بازارهای صادراتی میان بازار کشورهای اطراف، منطقه، تا پنج قاره رو بررسی می کنیم.
و دوم اینکه، من (علاقمند به صادرات) در تأمین کدامیک از محصولات موجود برای این بازارها، مزیت (در سطح کسب و کار و یا در سطح ملی) دارم؟ در درس‌ها و دوره‌ها به پاسخ این پرسش‌ها می‌پردازیم.
 
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟