تیپ شخصیتی مشتریان

شما اینجا هستید

تیپ شخصیتی مشتریان

تیپ شخصیتی مشتریان

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

حالا که ما به طور مداوم از عبارات جلب، نگهداری و رشد استفاده می‌کنیم، لازمه بدونیم جلب، نگهداری و رشد

در واقع به عامل انسانی اشاره دارند و صرفا تنها به یک ایده تصادفی برنمی‌گرده.

تیپ شخصیتی مشتریان جرسی اسکوئر

تیپ شخصیتی مشتریان جرسی اسکوئر

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

از اینرو در درک بخش‌های مشتریامون،

این می‌تونه خیلی کمک کننده باشه اگه تصویر ویژگی‌های اون‌ها رو ترسیم کنیم، در زمانی که

الگوهای (رفتاری) تیپ شخصیتی‌شون رو مشخص می‌کنیم، برای این‌هایی که سه بخش بالقوه

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟