تیپ شخصیتی مشتریان جرسی اسکوئر

از اینرو در درک بخش‌های مشتریامون، این می‌تونه خیلی کمک کننده باشه اگه تصویر ویژگی‌های اون‌ها رو ترسیم کنیم، در زمانی که الگوهای (رفتاری) تیپ شخصیتی‌شون رو مشخص می‌کنیم، برای این‌هایی که سه بخش بالقوه مشتریان ما رو تعیین می‌کنند. ما گروه اول رو گاسول خطاب کردیم، بعدی رو جونیور نامیدیم، و سپس سومی رو بکی نامیدیم. و ما درباره سن اون‌ها، درآمدشون و اینکه از چه قشری هستند، صحبت کردیم. چه اون‌ها خریدار بودن و چه اینکه اون لباس رو پوشیده بودند به عنوان یک بیانیه اجتماعی و یا اینکه اون‌ها در واقع بیننده یک رویداد ورزشی اجتماعی بودند. اون‌ها چه نوع هوادارانی بودند؟ پرشور، دمدمی مزاج، خودمونی. اون‌ها از چه طبقه‌ای بودند؟ آیا اون‌ها از طبقه مرفه بودند و می‌تونستند از عهده مبالغ بالاتر بربیان؟ یا اینکه اون‌ها از طبقه متوسط بودند یا اینکه اون‌ها به ندرت ... حتی کارت اعتباری دارند. وضعیت ارتباطی‌شون در فیسبوک چه بود، و مهمتر اینکه چه نوع کرایه‌ای رو ممکنه بپسندند. و مشخص شد که واقعا مفید بود که به نوعی درک برسیم از مدل قیمت‌گذاری و جریان‌های درآمدی‌مون . از اینرو الگوهای (رفتاری) تیپ‌های شخصیتی واقعا به ما برای درک مشتریامون کمک کردند، اون‌ها ارزش پیشنهادی، درآمد و برخی از تاکتیک‌های قیمت‌گذاری‌مون هستند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟