کانال توزیع مستقیم

شما اینجا هستید

اقتصاد کانال توزیع مستقیم

اقتصاد کانال توزیع مستقیم

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

نگاهی بندازیم به اقتصاد کانال‌های (توزیع). به عبارت دیگه، چطور قراره که ما پول دربیاریم؟ از اینرو، بیایید نگاهی بندازیم به مثال فروش مستقیم. شما نیروی فروش دارید و به صورت مستقیم به مصرف کننده‌های نهایی‌تون می‌فروشید. پس بیایید فرض کنیم که حداقل قیمت محصول شما معادل ۱۰۰ دلاره.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟