کانال توزیع مستقیم

شما اینجا هستید

اقتصاد کانال توزیع مستقیم

اقتصاد کانال توزیع مستقیم

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

پس بیایید نگاهی بندازیم به اقتصاد کانال‌های (توزیع).

به عبارت دیگه، چطور قراره که ما پول دربیاریم؟

از اینرو، بیایید نگاهی بندازیم به مثال فروش مستقیم.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟