کانال‌ توزیع

شما اینجا هستید

کانال‌های توزیع - معرفی

کانال‌های توزیع - معرفی

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

در مورد کانال‌های توزیع یعنی اینکه چطور محصول‌تون از درب شرکت به دست مشتریاتون می‌رسه، صحبت می‌کنیم. ما پیش‌تر درباره ارزش پیشنهادی و همچنین بخش‌های مشتریان، در دو درس گذشته صحبت کرده‌ایم، ولی امروز می‌خواهیم درباره کانال‌های توزیع صحبت کنیم.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟