نگهداری

شما اینجا هستید

جلب نگهداری رشد

جلب نگهداری رشد

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

بیایید مجددا فقط نگاهی بندازیم به این فعالیت‌‌ها.

اگر به خاطر داشته باشید، آنچه ما قصد داریم انجام بدیم جلب، نگهداری و رشد مشتریانه،

و از اینرو این موارد در سمت چپ، با تمام این فلش‌ها وارد قیف (بازاریابی-فروش) می‌شه،

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟