مهارت های راه اندازی کسب و کار

شما اینجا هستید

آنچه در مورد آموزش کارآفرینی می‌دانیم

آنچه در مورد آموزش کارآفرینی می‌دانیم

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

در نهایت برای مدیریت کسب و کار به مهارت‌های مورد نظر دوره MBA نیاز خواهید داشت، ولی در ابتدا، به یک سری مهارت‌ها دیگه‌ای احتیاج دارین که تا الان وجود نداشته، که مدیریت فرآیندهای جستجو رو در ابتدای کار قرار می‌ده. با یادگیری این مهارتها عملاً راه اندازی کسب و کار تبدیل به یک فرآیند اجرایی و مدون خواهد شد.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟