منابع

شما اینجا هستید

منابع شرکای کلیدی

منابع شرکای کلیدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

هر یک از طرفین مشارکت چه منابعی رو می‌تونند بیارند؟

خب، اگر اون‌ها چیزی رو دارند که شما بهش نیاز دارید

چیزی که شما به صورت معمول لازم داشتید تا خودتون توسعه بدید

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟