مفروضات

شما اینجا هستید

فرآیند توسعه مشتری

فرآیند توسعه مشتری

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

فرآیند توسعه مشتری در واقع یک فرآیند 4 مرحله‌ای است. گام اولش کشف مشتری است، گام دوم مربوط به اعتبارسنجی مشتری است، گام سوم مربوط به خلق مشتری جدید و مقیاس پذیری کسب و کار هست و گام چهارم در خصوص راه اندازی کسب و کاره

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟