مشارکت

شما اینجا هستید

مشارکت

مشارکت

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

امروز قصد داریم در مورد شرکای (کلیدی) صحبت کنیم. شرکای کلیدی و تأمین‌کننده‌هاتون چه کسانی هستند؟ ما پیشتر، درباره ارزش پیشنهادی، بخش‌های مشتریان، کانال‌های توزیع، ارتباطات با مشتریان، و جریان‌های درآمدی صحبت کردیم. در اینجا قصد داریم در مورد شرکای (تجاری)مون صحبت کنیم.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟