مدل کسب و کار

شما اینجا هستید

مدل کسب و کار در استارتاپ‌ها

مدل کسب و کار در استارتاپ‌ها

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

یکی از مهمترین مواردی که در راه اندازی کسب و کار و استارتاپ باید مورد توجه قرار بگیره، سازماندهی استارتاپ هست، سازماندهی استارتاپ از طریق اجزای مدل کسب و کار صورت می‌گیره.

فرآیند توسعه مشتری

فرآیند توسعه مشتری

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

فرآیند توسعه مشتری در واقع یک فرآیند 4 مرحله‌ای است. گام اولش کشف مشتری است، گام دوم مربوط به اعتبارسنجی مشتری است، گام سوم مربوط به خلق مشتری جدید و مقیاس پذیری کسب و کار هست و گام چهارم در خصوص راه اندازی کسب و کاره

فرضیه یا حدس و گمان

فرضیه یا حدس و گمان

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

کلمه «فرضیه» در واقع یک کلمه فانتزی برای «حدس» است، و اگر واقعا حین پر کردن قسمت‌های بوم مدل کسب و کار در موردش فکر کنید، همه آنچه در این مرحله دارید، مجموعه‌ای از حدس و گمان است. همین و بس.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟