فناوری

شما اینجا هستید

بینش بازار و فناوری

بینش بازار و فناوری

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

«ما می‌تونیم 2 شکل متفاوت برای ارزش پیشنهادی استارتاپ‌ها متصور بشیم». «آیا اون‌ها بینش فناورانه دارند یا بینش مبتنی بر بازار؟» و معمولا، بینش‌های فناورانه از محصولات مبتنی بر فناوری نشأت می‌گیره. آیا چیپ‌هایی تولید می‌کنید که از قانون مور پیروی می‌کنند

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟