فعالیت متفاوت

شما اینجا هستید

استارتاپ‌ها متفاوت هستند

استارتاپ‌ها نسخه کوچک‌تری از شرکت‌های بزرگ نیستند

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

برای پی بردن نسبت به تفاوت بنیادی بین کسب و کارهای نوپا و جاافتاده، بهتره بدونیم که عمده فعالیت‌های روزمره در استارتاپ‌ها با ماهیتی متفاوت از کسب و کارهای بزرگ هست.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟