فرآیند مهندسی

شما اینجا هستید

آنچه در مورد فرآیند استارتاپ می‌دانیم

آنچه در مورد فرآیند استارتاپ می‌دانیم

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

در گذشته راه اندازی استارتاپ با توسعه محصول جدید یکسان دانسته می‌شد و شامل فرآیندهای مهندسی، بازاریابی، فروش و توسعه کسب و کار بود که مشابه شرکت‌های بزرگ تعریف شده بود. امروز نگاه متفاوتی در خصوص فرآیندهای ضروری در مرحله راه اندازی کسب و کار وجود دارد.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟