روابط با مشتریان

شما اینجا هستید

بوم مدل کسب و کار- معرفی جزء روابط با مشتریان

بوم مدل کسب و کار- معرفی جزء روابط با مشتریان

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

در این درس به معرفی مفهوم ارتباط با مشتری می‌پردازیم و اینکه ارتباط با مشتریان چه کاربرد و اهمیتی در مرحله راه اندازی کسب و کار برای استارتاپ داره رو با پرفسور بلنک بهتر درک می‌کنیم

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟