روابط با مشتریان

شما اینجا هستید

بوم مدل کسب و کار- معرفی جزء روابط با مشتریان

بوم مدل کسب و کار- معرفی جزء روابط با مشتریان

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

ارتباط با مشتری به نوعی قسمت چهارم از این بررسی - مدل کسب و کار - می‌باشد.

و قسمت روابط مشتریان، تعامل بسیار جالبی با 3 قسمت قبلی داره.

و در واقع می‌گه که چطور مشتریان جدید رو جذب می‌کنم، چطور نگه‌شان می‌دارم،

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟