رشد

شما اینجا هستید

جلب نگهداری رشد

جلب نگهداری رشد

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

آنچه ما قصد داریم انجام بدیم جلب، نگهداری و رشد مشتریانه، و این موارد در سمت چپ، با تمام این فلش‌ها وارد قیف (بازاریابی-فروش) می‌شه، این‌ها نشان‌دهنده تمامی فعالیت‌هایی هستند که به صورت رایگان و یا با پرداخت هزینه، برای ایجاد تقاضا انجام می‌دین. و در کانال فیزیکی، شما رو به سمت قیف بالایی هدایت می‌کنیم،

درس شم کسب و کار - مقدمه

شم کسب و کار - مقدمه

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

دوره «شم کسب و کار» بازخورد، با بررسی مولفه‌های ساده اما اصلی کسب و کار، تلاش می‌نماید دید جامع‌تری نسبت به بررسی روندهای موثر بر کسب و کار خود داشته و با تحلیل وضع موجود تصمیمات بهتری برای نیل به اهداف کسب و کار خود برداریم

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟