رشد

شما اینجا هستید

جلب نگهداری رشد

جلب نگهداری رشد

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

آنچه ما قصد داریم انجام بدیم جلب، نگهداری و رشد مشتریانه، و این موارد در سمت چپ، با تمام این فلش‌ها وارد قیف (بازاریابی-فروش) می‌شه، این‌ها نشان‌دهنده تمامی فعالیت‌هایی هستند که به صورت رایگان و یا با پرداخت هزینه، برای ایجاد تقاضا انجام می‌دین. و در کانال فیزیکی، شما رو به سمت قیف بالایی هدایت می‌کنیم،

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟