دوره MBA

شما اینجا هستید

آنچه در مورد آموزش کارآفرینی می‌دانیم

آنچه در مورد آموزش کارآفرینی می‌دانیم

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

در نهایت برای مدیریت کسب و کار به مهارت‌های مورد نظر دوره MBA نیاز خواهید داشت، ولی در ابتدا، به یک سری مهارت‌ها دیگه‌ای احتیاج دارین که تا الان وجود نداشته، که جستجو رو در ابتدای کار قرار می‌ده.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟