خلاصه استراتژی

شما اینجا هستید

خلاصه استراتژی شرکای کلیدی استارتاپ‌ها

خلاصه استراتژی شرکای کلیدی استارتاپ‌ها

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

به صورت خلاصه، استراتژی‌های مشارکت خیلی عالی هستند.

ولی به این نکته توجه داشته باشید که شما هم‌شأن و هم اندازه این شرکت‌های بزرگ نیستید.

و تمام کتاب‌ها و ادبیاتی که در مورد مشارکت صحبت می‌کنند،

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟