خلاصه استراتژی

شما اینجا هستید

خلاصه استراتژی شرکای کلیدی استارتاپ‌ها

خلاصه استراتژی شرکای کلیدی استارتاپ‌ها

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

استراتژی‌های مشارکت خیلی عالی هستند. ولی به این نکته توجه داشته باشید که شما هم‌شأن و هم اندازه این شرکت‌های بزرگ نیستید. و تمام کتاب‌هایی که در مورد مشارکت صحبت می‌کنند، خیلی به ندرت مواردی از مشارکت شرکت‌های بزرگ با استارتاپ‌ها رو مورد بحث قرار می‌دهند. این ارتباطات نامتقارن هستند

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟