تاکتیک‌های قیمت‌گذاری ثابت

شما اینجا هستید

انواع بازار و قیمت‌گذاری در استارتاپ

انواع بازار و قیمت‌گذاری در استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

خب، یکی دیگه از مواردی که روی قیمت‌گذاری موثره، و ما باید در موردش فکر کنیم،

اگر مبحث‌ مربوط به انواع بازار رو به خاطر داشته باشید،

ما بازارهای موجود رو داریم، بازارهای بخش‌بندی شده مجدد رو داریم، ممکنه در یک بازار جدید باشیم،

تاکتیک‌های قیمت‌گذاری ثابت و پویا در استارتاپ-پاسخ

تاکتیک‌های قیمت‌گذاری ثابت و پویا در استارتاپ-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

مشخص شد ما اینکار رو، خیلی ساده کردیم.

سه مورد اول—قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه، قیمت‌گذاری مبتنی بر ارزش، یا قیمت‌گذاری مبتنی بر حجم--

تمامشون نمونه‌هایی از تاکتیک‌های قیمت‌گذاری ثابت هستند.

تاکتیک‌های قیمت‌گذاری ثابت و پویا در استارتاپ

تاکتیک‌های قیمت‌گذاری ثابت و پویا در استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

ما تا اینجا درباره دو دسته از تاکتیک‌های قیمت‌گذاری که می‌تونیم داشته باشیم، صحبت کردیم.

تاکتیک‌های قیمت‌گذاری ثابت و قیمت‌گذاری پویا.

به انتخاب‌هایی که در اینجا در سمت چپ داریم، نگاهی بندازید

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟