تأمین کننده‌

شما اینجا هستید

تأمین کننده‌های کلیدی

تأمین کننده‌های کلیدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

آخرین نوع از انواع مشارکت‌ها در واقع تأمین‌کننده‌های کلیدی هستند. دو نوع تأمین‌کننده‌های کلیدی وجود داره. یکی اینکه شما در واقع بخشی از شرکت خودتون رو به یک شخص ثالث برون‌سپاری می‌کنید. این ممکنه بخش وظیفه‌ای حسابداری‌تون باشه، یا ممکنه بخشی از فروش‌تون باشه.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟