تأمین کننده‌

شما اینجا هستید

تأمین کننده‌های کلیدی

تأمین کننده‌های کلیدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

از اینرو، آخرین نوع از انواع مشارکت‌ها در واقع تأمین‌کننده‌های کلیدی هستند. دو نوع تأمین‌کننده‌های کلیدی وجود داره.

یکی اینکه شما در واقع بخشی از شرکت خودتون رو به یک شخص ثالث برون‌سپاری می‌کنید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟