بینش بازار

شما اینجا هستید

بینش بازار و فناوری

بینش بازار و فناوری

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

از اینرو کمک مضاعفی در فکر کردن درباره ارزش پیشنهادی‌تون ...

توسط یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر بزرگ، به نام ان میورا-کو، در فلادگیت، فراهم شده.

ان گفت: «ما می‌تونیم 2 شکل متفاوت برای ارزش پیشنهادی استارتاپ‌ها متصور بشیم».

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟