بخش بندی مشتریان

شما اینجا هستید

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء بخش بندی مشتریان

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء بخش بندی مشتریان

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

در این درس، به معرفی مفهوم بخش بندی مشتریان می‌پردازیم و اینکه بخش بندی مشتریان چه کاربرد و اهمیتی در مرحله راه اندازی کسب و کار برای هر استارتاپ داره رو با پروفسور بلنک بیشتر درک می‌کنیم

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟