بخش‌های مشتریان

شما اینجا هستید

بخش‌های مشتریان

بخش‌های مشتریان

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

امروز قصد داریم درباره بخش‌های مشتریان صحبت کنیم.

اینکه ارزش پیشنهادی‌تون رو برای چه کسی می‌سازید؟

اون‌ها قصد دارن چه کارهایی رو به انجام برسونند؟

می‌خواهند چه دردهایی رو رفع کنند و چه دستاوردهایی رو می‌خواهند که ببینند؟

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟