بخش‌های مشتریان

شما اینجا هستید

بخش‌های مشتریان

بخش‌های مشتریان

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

قصد داریم درباره بخش‌های مشتریان صحبت کنیم. ارزش پیشنهادی‌تون رو برای چه کسی می‌سازید؟ اون‌ها قصد دارن چه کارهایی رو به انجام برسونند؟ چه دردهایی رو رفع کنند و چه دستاوردهایی رو ببینند؟ و در انتهای فرآیند، آنچه که لازمه بفهمید اینه که الگوی (رفتاری) تیپ یا خصیصه‌های شخصیتی

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟