بخش‌بندی مشتریان

شما اینجا هستید

مثال‌های بخش‌بندی مشتریان

مثال‌های بخش‌بندی مشتریان

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

تا اینجا ما مباحث قابل توجهی رو در قسمت بخش مشتریان از بوم مدل کسب و کار، تحت پوشش قرار دادیم.

درباره کارهایی که باید انجام بشه، صحبت کردیم. درباره دردها صحبت کردیم. درباره دستاوردها صحبت کردیم.

بخش‌بندی مشتریان جرسی اسکوئر

بخش‌بندی مشتریان جرسی اسکوئر

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

از اینرو اجازه بدید به بررسی تیم جرسی اسکوئر خودمون ادامه بدیم و

ببینیم که اون‌ها با بخش‌های مشتریان، چه کاری انجام دادند.

حالا آنچه رخ داد اینه که اون‌ها از دفتر و محل کارشون بیرون رفتند

و این بار، پس از آنکه با یک سری از

بخش‌بندی چندگانه مشتریان

بخش‌بندی چندگانه مشتریان

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

از اینرو صرفا برای خلاصه‌سازی در مورد جستجوی گوگل، هر یک از اون‌ها (بخش‌ها) ارزش پیشنهادی خودشون رو داشتند.

ولی از همه مهمتر اینکه، هر یک از اون‌ها جریان درآمدی خودشون رو هم داشتند،

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟