بخش‌بندی مشتریان

شما اینجا هستید

مثال‌های بخش‌بندی مشتریان

مثال‌های بخش‌بندی مشتریان

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

قسمت بخش مشتریان از بوم مدل کسب و کار، تحت پوشش قرار دادیم. درباره کارهایی که باید انجام بشه، صحبت کردیم. درباره دردها صحبت کردیم. درباره دستاوردها صحبت کردیم. درباره بازارهای چندوجهی صحبت کردیم، و این قسمت رو با انواع بازار به پایان رسوندیم. اجازه بدید مثالی درباره چند تا استارتاپ بزنم که ...

بخش‌بندی مشتریان جرسی اسکوئر

بخش‌بندی مشتریان جرسی اسکوئر

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

ببینیم که اون‌ها با بخش‌های مشتریان، چه کاری انجام دادند. حالا آنچه رخ داد اینه که اون‌ها از دفتر و محل کارشون بیرون رفتند و این بار، پس از آنکه با یک سری از مشتریان، بیش از 60 نفر صحبت کردند. و متوجه شدند که آنچه از ابتدا در موردش فکر می‌کردند یک بخش مشتریان بود؛

بخش‌بندی چندگانه مشتریان

بخش‌بندی چندگانه مشتریان

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

از همه مهمتر اینکه، هر یک از اون‌ها جریان درآمدی خودشون رو هم داشتند، و یک بخش نمی‌تونه بدون دیگری وجود داشته باشه -- یعنی اگر شما کاربر داشتید ولی درآمدی نداشتید، به مرور زمان ورشکسته می‌شید. ولی اگر یک مدل درآمدی داشته باشید، ولی کاربر نداشته باشید، دلیلی وجود نخواهد داشت که ...

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟