بازارهای چند وجهی

شما اینجا هستید

بازارهای تک وجهی و چند وجهی استارتاپ

بازارهای تک وجهی و چند وجهی استارتاپ

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

در اینجا مایلم مجددا تأکید کنم بین بازارهای یک سویه و چند سویه تفاوت است. جاییکه، در بازارهای یک سویه، مشتری هم کاربره و هم پرداخت کننده. کاربران مجزایی وجود نداره، و پرداخت‌کننده‌های مجزایی هم نیستند. همه‌اش همینه، تبریک می‌گم. شما مشتری هستید و این شما هستید که برای محصول، پرداخت می‌کنید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟