ارتباطات با مشتریان

شما اینجا هستید

سه عنصر ارتباطات با مشتریان در استارتاپ‌ها-پاسخ

سه عنصر ارتباطات با مشتریان در استارتاپ‌ها-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

پاسخ شامل جلب، نگهداری و رشده – سه عنصر اصلی ارتباطات با مشتریان.

و همونطور که خواهیم دید، ارتباطات با مشتریان با جلب مشتری شروع می‌شه.

سه عنصر ارتباطات با مشتریان در استارتاپ‌ها

سه عنصر ارتباطات با مشتریان در استارتاپ‌ها

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

برای جمع‌بندی، سه عنصر اصلی تشکیل دهنده ارتباطات مشتریان، چه مواردی هستند؟

آیا کاناله، رشده، بخش‌بندی مشتریانه، جلب مشتریه، شرکای کلیدیه یا نگهداری مشتریان.

اون سه‌تایی رو که تشکیل دهنده ارتباطات مشتریان هستند، انتخاب کنید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟