ارتباطات با مشتریان

شما اینجا هستید

سه عنصر ارتباطات با مشتریان در استارتاپ‌ها-پاسخ

سه عنصر ارتباطات با مشتریان در استارتاپ‌ها-پاسخ

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

سه عنصر ارتباطات با مشتریان در استارتاپ - پاسخ شامل جلب، نگهداری و رشده – سه عنصر اصلی ارتباطات با مشتریان. ارتباطات با مشتریان با جلب مشتری شروع می‌شه. جلب مشتری به معنی روشیه که شما در واقع مشتری‌تون رو کسب می‌کنید. نگهداری هم همونطور که از اسمش به نظر می‌رسه،

سه عنصر ارتباطات با مشتریان در استارتاپ‌ها

سه عنصر ارتباطات با مشتریان در استارتاپ‌ها

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

عناصر ارتباطات با مشتریان در فاز راه اندازی کسب و کار - برای جمع‌بندی، سه عنصر اصلی تشکیل دهنده ارتباطات مشتریان، چه مواردی هستند؟ آیا کاناله، رشده، بخش‌بندی مشتریانه، جلب مشتریه، شرکای کلیدیه یا نگهداری مشتریان. اون سه‌تایی رو که تشکیل دهنده ارتباطات مشتریان هستند، انتخاب کنید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟