pivot

شما اینجا هستید

چرخش

چرخش

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

یکی از ملاحظات جالب توجه دیگه در خصوص توسعه مشتریان ...

همین مفهوم «چرخش» است.

چرخش اصطلاحیه که یکی از بهترین دانشجوهای من، «اریک ریس» معرفی کرد،

وقتی متوجه فلش بازخورد بین مرحله اعتبارسنجی مشتری ...

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟