mvp

شما اینجا هستید

کمینه محصول پذیرفتنی MVP

کمینه محصول پذیرفتنی MVP

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

دلیل انجام تمام این کارها تعریف کمینه محصول پذیرفتنیه،

که بعضا به اختصار تحت عنوان MVP ذکر می‌شه.

کمینه محصول پذیرفتنی اساسا عبارت از اینه که چه محصول یا خدمتی رو در وهله اول می‌سازید ...

که قابل تحویل به مشتریان باشه.

کمینه محصول پذیرفتنی

کمینه محصول پذیرفتنی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

نکته جالب در مورد فرآیند توسعه مشتری ...

به صورت خیلی نزدیک به مهندسی چابک و توسعه چابک بر می‌گرده.

اساساً این نظریه مربوط به مفهوم کمیه محصول قابل ارائه (MVP) است.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟