mvp

شما اینجا هستید

کمینه محصول پذیرفتنی MVP

کمینه محصول پذیرفتنی MVP

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

دلیل انجام تمام این کارها تعریف کمینه محصول پذیرفتنیه، که بعضا به اختصار تحت عنوان MVP ذکر می‌شه. کمینه محصول پذیرفتنی اساسا عبارت از اینه که چه محصول یا خدمتی رو در وهله اول می‌سازید ... که قابل تحویل به مشتریان باشه. و اینکه کمینه محصول پذیرفتنی یک نسخه آلفا یا بتا (از محصول) نیست.

کمینه محصول پذیرفتنی

کمینه محصول پذیرفتنی

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که نیازها و خواسته‌هاشون رو تأمین می‌کنیم. چرا فقط چگونگی ساختن کمینه محصول پذیرفتنی رو، یاد نگیریم؟ یعنی برای دریافت بازخورد، حداقل قابلیت‌ها رو برای محصول بسازیم.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟