کمینه محصول پذیرفتنی فیزیکی

شما اینجا هستید

کمینه محصول پذیرفتنی فیزیکی

کمینه محصول پذیرفتنی فیزیکی

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

تفاوت بین کانال‌های فیزیکی و بستر وب/موبایل در وهله اول وارد عمل می‌شه، چراکه «کمینه محصول پذیرفتنی» برای یک کانال فیزیکی (یعنی چیزی که مستقیما از طریق فروشگاه‌ها، از طریق نیروهای فروش مستقیم می‌فروشید) بسیار متفاوت با چیزیه که ممکنه برای ... وب یا، حتی بیشتر از اون، برای یک کانال موبایلی بسازید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟