کل بازار در دسترس

شما اینجا هستید

کل بازار در دسترس

کل بازار در دسترس

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

اولین کلمه‌ای که می‌خواهیم در موردش فکر کنیم، ... مفهومیه که به نام «کل بازار در دسترس» (TAM) می‌شناسیمش. و دوست دارم به کل بازار در دسترس، در قالب یک - نمودار پای - فکر کنم.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟