کسب و کار مشترک

شما اینجا هستید

توسعه کسب و کار مشترک

توسعه کسب و کار مشترک

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

نوع بعدی مشارکت، ممکنه توسعه کسب و کار مشترک باشه،

ترفیع و پیشبرد مشترک محصولات مکمل.

ممکنه یکی از طرفین، بازیگر اصلی (مسلط) بازار باشه. بهترین مثال این مورد در صنعت رایانه، شرکت اینتل بود.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟