کانال فیزیکی

شما اینجا هستید

رشد مشتریان در کانال فیزیکی

رشد مشتریان در کانال فیزیکی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

گام بعدی در این قیف یادآوری اینه که همونطور که تا اینجا درباره جلب مشتریان صحبت کردیم

و همچنین با هم درباره نگهداری مشتریان صحبت کردیم.

نگهداری مشتریان در کانال فیزیکی

نگهداری مشتریان در کانال فیزیکی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

ما در مورد جلب مشتریان در کانال فیزیکی صحبت کردیم، اما چیزی که واقعا جالبه اینه که

بیشتر استارتاپ‌ها به نوعی فراموش می‌کنند که جلب مشتری جدید، خیلی گرون‌تر از نگهداری مشتری موجوده.

جلب مشتریان در کانال فیزیکی

جلب مشتریان در کانال فیزیکی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

بیایید نگاهی بندازیم به جلب مشتریان برای کانال فیزیکی. در اینجا، این به چه معنیه.

فرض کنید شما شرکت جت‌بلو هستید و به تازگی یک مسیر خط هوایی از لاگاردیا

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟