کانال‌های (توزیع) مجازی

شما اینجا هستید

کانال‌های (توزیع) مجازی

کانال‌های (توزیع) مجازی

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

مشارکت و کانال‌های توزیع مجازی - در بستر وب، ما به نحوی یک نوع جدید از مشارکت رو بنا کردیم و اون‌ها شرکای ترافیکی هستند در مشارکت ترافیکی، ما یک موافقت‌نامه بلند مدت با سایر شرکت‌ها داریم که میزان قابل پیش‌بینی از مشتریان رو به سمت وبسایت ما هدایت می‌کنه. ما چطور این کار رو انجام می‌دیم؟

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟