کانال‌های توزیع

شما اینجا هستید

کانال‌های توزیع جرسی اسکوئر

کانال‌های توزیع جرسی اسکوئر

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

نگاهی بندازیم ببینیم تیم جرسی اسکوئر با کانال‌های (توزیع) چه کار کرده‌اند. وقتی اون‌ها در مسیر تکمیل بوم‌شون به این قسمت رسیدند، تشخیص دادند که علاوه بر کارکردن بر روی کانال‌ها، از آنجاییکه اون‌ها در واقع دو بخش مجزا از مشتریان رو داشتند؛ مالکان لباس‌های ورزشی و شرکت‌کنندگان موردی در مسابقات ورزشی.

کانال‌های توزیع در یک نگاه

کانال‌های توزیع در یک نگاه

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

بهترین روش‌ درک ماهیت کانال‌ها اینه که درباره اینکه کسب و کار چطور شروع به کار کرد، فکر کنیم. ما در ابتدا کارمون رو با ساختن و تولید محصولات فیزیکی و توزیع اون‌ها شروع کردیم، بعد محصولات فیزیکی رو کانال‌های مجازی توزیع کردیم و حالا هم محصولات مجازی رو در کانال‌های مجازی توزیع می‌کنیم

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟