کانال‌های توزیع

شما اینجا هستید

کانال‌های توزیع جرسی اسکوئر

کانال‌های توزیع جرسی اسکوئر

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

خب،‌بیایید نگاهی بندازیم به تیم جرسی اسکوئر و ببینیم با کانال‌های (توزیع) چه کار کرده‌اند.

در این راستا،‌ وقتی اون‌ها در مسیر تکمیل بوم‌شون به این قسمت رسیدند، در واقع تشخیص دادند که

کانال‌های توزیع در یک نگاه

کانال‌های توزیع در یک نگاه

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

از اینرو یکی از بهترین روش‌های درک ماهیت کانال‌ها اینه که درباره اینکه کسب و کار در ابتدا چطور شروع به کار کرد، فکر کنیم.

کانال‌های توزیع - معرفی

کانال‌های توزیع - معرفی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

امروز قصد داریم در مورد کانال‌های توزیع صحبت کنیم.

اینکه چطور محصول‌تون از درب شرکت به دست مشتریاتون می‌رسه؟

شما همگی با بوم مدل کسب و کار آشنا هستید.

ما پیش‌تر درباره ارزش پیشنهادی و همچنین بخش‌های مشتریان،

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟