کارکنان شایسته

شما اینجا هستید

کارکنان شایسته و فرهنگ در استارتاپ‌ها

کارکنان شایسته و فرهنگ در استارتاپ‌ها

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

آخرین قسمت در مورد منابع انسانی مربوط به کارکنان با کیفیته و اون فرهنگی که شما برای شرکت‌تون تعیین می‌کنید. شما می‌دونید که حضور کارکنان شایسته، تعیین کننده تفاوت بین این دو حالته که ایده خوبی رو داشته باشیم که (به واسطه ضعف نیروها) به جایی نمی‌رسه، با اینکه یک شرکت میلیارد دلاری ساخته

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟