کارهایی که باید انجام بشه

شما اینجا هستید

کارهایی که باید انجام بشه

کارهایی که باید انجام بشه

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

حالا به خاطر داشته باشید که هدف‌تون در اینجا شروع به کار با یک سری از فرضیه‌هاست، این تمام اون چیزیه که

در روز اول در اختیار دارید. اگر شما در کارتون یک متخصص باشید، احتمالا قدری بیشتر اطلاعات در اختیار دارید،

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟