چرخش

شما اینجا هستید

مراحل کشف مشتری - پاسخ

مراحل کشف مشتری - پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

و بنابراین مراحل کشف مشتری شروع می‌شه با ...

۱) بیان فرضیاتتون،

۲) آزمون مشکل، ۳) آزمون راه حل،

و ۴) ممیزی و تأیید مطابقت یا چرخش.

چرخش

چرخش

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

یکی از ملاحظات جالب توجه دیگه در خصوص توسعه مشتریان ...

همین مفهوم «چرخش» است.

چرخش اصطلاحیه که یکی از بهترین دانشجوهای من، «اریک ریس» معرفی کرد،

وقتی متوجه فلش بازخورد بین مرحله اعتبارسنجی مشتری ...

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟