هم‌رقابتی

شما اینجا هستید

هم‌رقابتی

هم‌رقابتی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

طبق ارزش ظاهری، نوع بعدی از انواع مشارکت‌ها، نامحتمل‌ترین اون‌ها برای شکل‌گیریه.

اون زمانیکه رقبا در برنامه‌هایی دور هم جمع می‌شن تا به صورت مشترک، کاری رو برای صنعت‌شون انجام بدن،

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟