هزینه‌ها

شما اینجا هستید

شرکا، منابع کلیدی، فعالیت‌ها و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

شرکا، منابع کلیدی، فعالیت‌ها و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

از اینرو، اگر نگاهی بندازیم به اینکه تیم
جرسی اسکوئر نگران چه چیزی بود،

اون چیزیه که بیشتر استارتاپ‌ها از روز اول نگرانش هستند، یعنی

اینکه خب، آیا این ارزش پیشنهادی من با

درآمد و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

درآمد و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

خب، یک دیگه از موارد جالب اینه

که ما تیم‌هایی رو داریم که این فعالیت‌ها رو انجام می‌دهند ...

و تیم جرسی اسکوئر یکی از بهترین نمونه‌های اون‌هاست که

شروع کردن به جمع‌آوری پارامترهای اقتصاد‌ی واحد کاری‌شون،

هزینه‌ها و ساختار هزینه در استارتاپ

هزینه‌ها و ساختار هزینه در استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

از اینرو در اینجا ما نهایتا به آخرین قسمت
بوم مدل کسب و کار می‌رسیم.

ما درباره ارزش پیشنهادی، بخش‌های مشتریان،

کانال‌های توزیع و ارتباطات با مشتریان

و جریان‌های درآمدی و

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟