هزینه‌ها

شما اینجا هستید

شرکا، منابع کلیدی، فعالیت‌ها و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

شرکا، منابع کلیدی، فعالیت‌ها و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

اگر نگاهی بندازیم به اینکه تیم جرسی اسکوئر نگران چه چیزی بود، اون چیزیه که بیشتر استارتاپ‌ها از روز اول نگرانش هستند، یعنی اینکه آیا این ارزش پیشنهادی من با بخش مشتریان مطابقت داره و آیا من تناسب بین محصول با بازار رو دارم؟ بعدش شما نگران کانال‌های توزیع‌تون و ارتباطات با مشتریاتون

درآمد و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

درآمد و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

تیم جرسی اسکوئر یکی از بهترین نمونه‌هاییکه شروع کردن به جمع‌آوری پارامترهای اقتصاد‌ی واحد کاری‌شون، شامل شاخص‌هایی که اهمیت داشت برای درآمدها و هزینه‌هاشون. از اینرو که اون‌ها قصد داشتند ... حق اشتراک سالیانه‌ای رو معادل ۱۹۹ دلار بگیرند، بیایید ببینیم کسب و کارشون چطور به نظر می‌رسه،

هزینه‌ها و ساختار هزینه در استارتاپ

هزینه‌ها و ساختار هزینه در استارتاپ

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

نهایتا به آخرین قسمت بوم مدل کسب و کار می‌رسیم. ما درباره ارزش پیشنهادی، بخش‌های مشتریان، کانال‌های توزیع و ارتباطات با مشتریان و جریان‌های درآمدی و شرکای کلیدی و منابع و فعالیت‌ها صحبت کردیم؛ و در اینجا به ساختار هزینه‌ها می‌رسیم. این به نوعی نمادین و کنایه‌آمیزه که ما به این قسمت از بوم 

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟